Lokale tjenester

Sikringsskap

Hvis du planlegger å bygge nytt eller bygge ut bør du ta kontakt med installatør allerede under planleggingen da vi kan komme med gode forslag og råd.

Les mer

Varme

Når man bor i et land som Norge er det viktig med god oppvarming i hus og hytte. Direkte elektrisk oppvarming er en meget god oppvarmingsform. Den er enkel i bruk, lett å regulere, renslig og effektiv.

Les mer

Termografering

Med et termografikamera kan man lett se temperaturavvik. Det brukes særlig til å finne varmgang i tilkoblinger, sikringskap og tavler.

Les mer

Sertifikater