Sikringsskap

Hvis du planlegger å bygge nytt eller bygge ut bør du ta kontakt med installatør allerede under planleggingen da vi kan komme med gode forslag og råd.

Et elektrisk anlegg har ikke alltid like lang levetid som huset det er installert i. Utstyr blir gammelt og slitt, stadig utvikling og mer bruk av elektriske apparater fører til et høyere strømbehov enn tidligere. Derfor kan det av og til være nødvendig med en oppgradering eller kanskje full utskifting av det elektriske anlegget.

Gamle sikringsskap har ofte for få kurser og kan noen ganger være brannfarlige pga. dårlige tilkoplinger.

Overspenningsvern
Det anbefales å installere overspenningsvern foran den elektriske installasjonen. Dette leder eventuelle overspenninger fra nettet (tordenvær) til jord og bort fra det elektriske anlegget.
Man blir bedre sikret mot brann og mot odeleggelse av elektriske produkter som følge av overspenninger. Det er også mulighet for rabatter på forsikringspremien. I mange områder er det krav til overspenningsvern i nye anlegg.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater