Eldre damehånd holdes i hånden av yngre hånd

Velferdsteknologi

Nye smarte løsninger kan hjelpe mange til å håndtere hverdagen.

Velferdsteknologi er et begrep som er brukt mye de siste årene – og det er ikke helt uten grunn ettersom det kan hjelpe mange med å håndtere hverdagen på en bedre måte. Det gjelder i grunnen alle, men det er særlig den eldre delen av befolkningen som har vært i fokus.

To kvinnelige pensjonister klemmer og ler

Det første du tenker på når du hører ordet velferdsteknologi er kanskje mulighetene for å behandle pasienter i deres eget hjem, uten at legen eller sykepleieren trenger å være til stede. Det skjer typisk via nettbrett eller pc med videokommunikasjon. Andre ting er alarmer som varsler om at det er på tide å ta medisinen sin og automatiske dosetter som styrer at pasienten får korrekt mengde.

Dette er selvsagt helt riktig, men velferdsteknologi er også mye mer. Egentlig handler det om mulighetene til å la teknologien overta oppgaver og styre boligen – også kjent som smarthus.

Elektriker installerer smart lysstyring på bad

Velferdsteknologi og smarthus:

  • Sensorer som registrerer ulike typer aktivitet, for eksempel at en person faller eller at utgangsdøren står åpen
  • Overvåking og alarmer knyttet til vannlekkasjer, brann eller varme
  • Styring av temperatur, lys og ventilasjon
  • Smarte dører med mulighet for fjernåpning og videokommunikasjon fra innsiden
  • Sensorer som varsler om kjøleskapdøren står åpen og komfyrvakt som forhindrer tørrkoking og dermed brann og flere andre funksjoner

Mye av dette vil egne seg godt for eldre og demente som ønsker å bo så lenge som mulig i sin egen bolig. En kjent problemstilling når det gjelder demente er for eksempel at de forlater hjemmet uten tilsyn. En sensor som varsler om utgangsdøren er åpen forhindrer ikke dette, men gjør at det er mulig å respondere raskere. Det gir mer trygghet både for pasient og pårørende.

Samtidig egner teknologien seg godt for alle, uavhengig av alder eller funksjonsnivå. Det gir både et mer praktisk, tryggere og mer behagelig liv. I tillegg vil automatisering av for eksempel varme, lys og ventilasjon gi en økonomisk effekt i form av lavere strømregninger.

Illustrasjon av velferdsteknologi - skjermdump fra tegnefilm

Se hvordan smarthusteknologi kan brukes til velferd

Smarthus

Les mer om smarthus

Våre løsninger for et smartere hjem

Gå til side for smarthus
Elektriker monterer LED-lys som utebelysning på kvelden

Sertifikater